Galony (gal) <-> Litry (L)

Kierunek:


Wprowadź dane:
1 wartość w linii

Skala Galony (gal) -> Litry (L)

L
L