Łączenie cieczy (gęstość i temperatura)

Ciecz pierwsza:

L
°Blg
°C

Ciecz druga:

L
°Blg
°C